Obsługa geodezyjna budowy drogi

Obsługa geodezyjna budowy drogi dojazdowej do mostu przez rz. Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1516R

 

Informacje

Rok budowy: 2012
Wykonawca: wykonawca
Inwestor: Inwestor
Opis budowy: Most