Najczęściej zadawane pytania

tło tło

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

FAQ to dział, który powstał jako odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania, płynące ze strony naszych Klientów. Z uwagi na fakt, iż dział ten niesie ze sobą dużą dawkę wiedzy, postanowiliśmy podzielić go na grupy tematyczne odpowiadające realizowanym asortymentom prac.

1. Posiadasz działkę, kiedy i do czego potrzebne są Ci usługi geodety?
  • Chcesz ustalić rzeczywisty przebieg granic swojej nieruchomości
  • Chcesz dokonać podziału działki. W procedurze podziałowej geodeta niezbędny jest do sporządzenia właściwego projektu podziału nieruchomości oraz wyznaczenia zatwierdzonego podziału w terenie.
  • Chcesz wybudować lub przebudować dom na swojej działce. Geodeta przygotowuje mapę do celów projektowych, wytycza budynek wraz z przyłączami zgodnie z projektem oraz dokonuje inwentaryzacji powykonawczej obiektów.
  • Chcesz uzbroić swoją działkę lub przebudować istniejące przyłącza sieci uzbrojenia terenu. Geodeta wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą nowych przyłączy.
2. Na jakich etapach budowy potrzebujesz geodety?

Geodeta to osoba, która jako pierwsza i ostatnia powinna pojawić się na placu budowy, a nawet przy planowaniu inwestycji. Przed wykonaniem czynności związanych z budową domu bardzo ważne jest, aby uregulować stan prawny nieruchomości. Następnie powinna zostać opracowana mapa do celów projektowych. Na podstawie tego dokumentu powstaje projekt naszej nieruchomości, a następnie jest przez geodetę wznoszony w terenie, proces ten nazywany jest tyczniem budynku. W trakcie już trwania budowy geodeta powinien cyklicznie dokonywać pomiarów kontrolnych w celu sprawdzenia zgodności powstającej konstrukcji z projektem. Ostatnim stadium budowy jest odbiór i pomiar powykonawczy. Ma on na celu ostateczną kontrolę zgodności powstałej inwestycji z projektem. Pozytywny wynik kontroli jest podstawą do oficjalnego zakończenia budowy.

3. Czym jest mapa do celów projektowych i kiedy jest ona potrzebna?

Mapa do celów projektowych to mapa geodezyjna niezbędna przy wszystkich projektach, które wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wykonuje się ją w celu sprawdzenia aktualności mapy zasadniczej na obszarze projektowanego obiektu oraz 30 metrów wokół niego. Wszelkie zmiany nanosi się na mapę zasadniczą.

4. Jaki jest czas oczekiwania na mapę do celów projektowych?

Opracowanie dokumentacji geodezyjne obejmuje zazwyczaj jeden dzień prace w terenie i trzy/cztery dni opracowania biurowego. Następnie dokonywane są czynności wynikające z zapisów prawa oraz działania administracyjne leżące po stronie urzędów (urząd ma 2 tygodnie na wydanie materiałów oraz uwierzytelnianie mapy). Tym samym termin opracowania mapy do celów projektowych to okres od 6 do 8 tygodni.

5. Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest ważna tak długo jak długo jest aktualna w zakresie opracowania.

6. Co jest potrzebne do wytyczenia budynku?

W celu przygotowania projektu tyczenia należy przedstawić rzut parteru/fundamentu oraz projekt zagospodarowania terenu (PZT).

7. Gdzie znajdują się Księgi Wieczyste?

Księgi wieczyste można znaleźć w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego odpowiedniego dla lokalizacji nieruchomości. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia Księgi Wieczyste w formie elektronicznej na stronie ekw.ms.gov.pl. Numer Księgi Wieczystej można uzyskać w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wypis z rejestru gruntów).

8. Jak dowiedzieć się jakie są granice danej nieruchomości?

Mapy i dokumentacja geodezyjna znajdują się we właściwym miejscowo starostwie powiatowym. Okazanie granic w terenie można zlecić wykonawcy prac geodezyjnych. W przypadku zniszczonych, uszkodzonych przesuniętych znaków granicznych można zlecić ich wznowienie. W sytuacji braku wiarygodnych dokumentów określających przebieg granicy należy przeprowadzić oficjalną procedurę ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

9. Podział działki, od czego zacząć proces?

Na początek konieczne będzie pozyskanie przez właściciela wypisu oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla nieruchomości podlegającej podziałowi. Dalsze czynności przeprowadza już geodeta w uzgodnieniu z zleceniodawcą m.in. przygotowuje wniosek o podział, wstępny projekt podziału, mapę podziałową nieruchomości do decyzji.

10. Kiedy sporządzana jest mapa do celów prawnych?

Mapy do celów prawnych są to opracowania wykonywane na potrzeby postępowania sądowego przed sądami cywilnymi. Wykonujemy je do konkretnej sprawy. Najczęściej sporządza się mapy do spraw o ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie, ustanowienie służebności przesyłu lub do spraw o zniesienie współwłasności (mapa z projektem podziału do celów sądowych).

11. Kiedy należy zinwentaryzować przyłącze?
Formularz - tło Formularz - tło

Masz pytanie?

Zadaj je nam tutaj
    Wypełniając powyższe dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu kontaktu oraz stworzenia oferty handlowej przez firmę Em-Geo.